Branża obrotu nieruchomościami jest rynkiem trudnym i specyficznym. Transakcje kupna-sprzedaży domów i mieszkań to inwestycje na dziesiątki lat opiewające na setki tysięcy lub miliony złotych. Nie można ich zatem porównywać do zakupu dóbr codziennego użytku, branży meblarskiej albo nawet rynku motoryzacyjnego. Rynek nieruchomości jest też rynkiem szczególnym, gdyż zaspokaja jedną z elementarnych potrzeb człowieka, jaką jest potrzeba posiadania dachu nad głową. Z uwagi na ceny nieruchomości jest to też rynek w dużym stopniu wrażliwy na aktualną sytuację ekonomiczną, a zwłaszcza dostępność kredytów bankowych. Zapaść gospodarcza oznaczała dla wielu podmiotów działających w branży znaczny spadek obrotów. Mimo to rynek charakteryzuje się ogromną konkurencją, co wymusza na pośrednikach ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, oferowanie coraz szerszych usług i coraz większą efektywność wyszukiwania nowych ofert. Jest to szczególnie istotne w obliczu niedawnej deregulacji zawodu pośrednika nieruchomości. Nastąpił bodziec do zwiększenia się konkurencji, ale niekoniecznie do poprawy jakości świadczonych usług. Dawniej, aby zostać profesjonalnym pośrednikiem należało mieć odpowiednie wykształcenie, kierunkowe studia podyplomowe oraz praktykę o określonym czasie trwania. Teraz wystarczy wpis do rejestru i ubezpieczenie OC. Ponadto wiele biur nieruchomości zatrudnia agentów nie posiadających stosownych kwalifikacji. Dlatego w dobrze pojętym interesie klienta jest podjęcie świadomej decyzji co do wyboru agencji pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Biuro powinno mieć ugruntowaną pozycję na rynku oraz stawiać na cierpliwe budowanie renomy, a nie doraźny zysk.

Każdy chętny do zakupu nieruchomości musi najpierw odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. Gdzie chce mieszkać – czy musi to być „samodzielny” dom wolnostojący, czy bardziej odpowiednie będzie mieszkanie w bloku, gdzie część zadań przejmuje na siebie administracja? Jaka lokalizacja najbardziej mu odpowiada – centrum miasta czy obrzeża, a może domek na wsi? Silnie zabudowany obszar czy bliskość lasu lub parku? Jak duże ma być mieszkanie – lokum dla singla, młodego małżeństwa z jednym dzieckiem, czy może metrów kwadratowych musi wystarczyć dla rodziny wielodzietnej i sporego psa? Do tego dochodzą pytania o potrzebę posiadania garażu, piwnicy, dostęp do działki lub ogrodu z własnymi krzewami i warzywami. Należy też zastanowić się nad sposobem ogrzewania i jego kosztami: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, tradycyjna kotłownia na piec lub biomasę, a może instalacja nowoczesnych pomp ciepła? Poszczególne rozwiązania posiadają swoje wady i zalety. Każdy szczegół wpływa na komfort życia i ponoszone wydatki. Różni klienci mają różne potrzeby, plany i marzenia, a także różne możliwości finansowe i zdolność kredytową. Dlatego to właśnie zasobność portfela w większości przypadków odgrywa zasadniczą rolę. Nie każdego stać na zakup domu za gotówkę, dlatego głównym źródłem finansowania transakcji kupna i sprzedaży mieszkań pozostaje kredyt bankowy. Hipoteka powinna być możliwa do spłaty, aby zachować właściwe proporcje między miesięcznymi zarobkami a ratami kredytu. Głównym składnikiem kupna domu lub mieszkania jest oczywiście jego cena jednak trzeba przygotować się także na inne wydatki. To przede wszystkim ustalane odgórnie i zależne od kwoty transakcji koszty notarialne, do których dolicza się też opłatę za wpis do księgi wieczystej i podatek od czynności cywilno-prawnych. Kosztem jest również prowizja biura pośrednictwa nieruchomości. 

Profesjonalna agencja obrotu nieruchomościami powinna oferować klientom kompleksowe usługi, wykraczające poza samo pośrednictwo w zawieraniu transakcji i szeroki wybór zróżnicowanych ofert. To m.in. pomoc prawna w zakresie darowizn, zasiedzeń itp. lub konsulting przy doborze korzystnego kredytu hipotecznego oraz ubezpieczenia. Dobrym rozwiązaniem są doświadczone, lokalnie działające biura nieruchomości, gdyż one najlepiej znają lokalny rynek. Przed zakupem upatrzonego lokalu nie może być wątpliwości co do jego stanu prawnego. Należy sprawdzić kto jest właścicielem, kto był w nim zameldowany, czy nieruchomość nie jest obciążona długami, czy uregulowano podatki od nieruchomości, spadków itp. Analizie powinien zostać poddany szereg dokumentów, w tym projekt budowlany i pozwolenia na budowę, protokół odbioru nieruchomości, a także umowy z dostawcami gazu, elektryczności i innych mediów. Musi być jasność co do rzeczywistego stanu technicznego budynku. W końcu należy zwrócić szczególną uwagę na staranne przygotowanie koronnego dokumentu, jakim jest umowa kupna-sprzedaży domu lub mieszkania. Spełnienie tych warunków to podstawa bezpieczeństwa i uchronienie się od przykrych niespodzianek.